Kanał Wyżej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy informuje, iż poszukuje kandydatów na stanowisko ADMINISTRATORA DOMÓW (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 19.10.2016r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 31.01.2017r.
 -------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCY DYREKTORA (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 02.12.2016r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 15.12.2016r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 20.12.2016r.
 -------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCY DYREKTORA (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 20.12.2016r.
[Informacja uzupełniająca do ogłoszenia] Opublikowano 30.12.2016r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 05.01.2017r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 31.01.2017r.
 -------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. ARCHIWIZACJI, ORGANIZACJI, KADR I PŁAC (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 09.06.2017r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 22.06.2017r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 30.06.2017r.


-------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 19.06.2017r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 03.07.2017r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 12.07.2017r.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIEGOWYCH (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 27.10.2017r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 07.11.2017r.
[Wyniki] Opublikowano 14.11.2017
 -------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: ZASTĘPCY DYREKTORA (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 07.11.2017r.
[Lista kandydatów ] Opublikowano 22.11.2017r.
[Wyniki] Opublikowano 27.04.2018r.
-------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIEGOWYCH (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 14.11.2017r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 27.11.2017r.
[Wyniki] Opublikowano 18.12.2017r
---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH (w wymiarze 1/2 czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 14.03.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 29.03.2018r
[Wyniki] Opublikowano 06.04.2018r
---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:                                        GŁÓWNEGO-KSIĘGOWEGO (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 19.04.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 08.05.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 04.06.2018r


---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. EKSPLOATACJI, KANCELARYJNO-ADMINISTRACYJNYCH, ARCHWIZACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 10.05.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 22.05.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 29.05.2018r.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. SANITARNYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 06.06.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 18.06.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 25.06.2018r.

-------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 06.06.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 18.06.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 26.06.2018r.
--------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. SANITARNYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 26.06.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 10.07.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 03.07.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 16.07.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 02.08.2018r.
---------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. SANITARNYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 02.08.2018r.
[Wyniki wyboru] Opublikowano 27.08.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------
[Wyniki naboru] Opublikowano 27.08.2018r.
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH (w wymiarze 1/2 czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 02.08.2018r.


---------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 02.08.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 27.08.2018r.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH (w wymiarze 1/2 czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 25.09.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 10.10.2018r.
Wyniki naboru] Opublikowano 22.10.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. KADR, PŁAC ORAZ ARCHIWIZACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 05.10.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 16.10.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 22.10.2018r.


---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 08.10.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 19.10.2018r.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy informuje, iż poszukuje kandydatów na stanowisko ADMINISTRATORA DOMÓW (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 10.10.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 24.10.2018r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. SANITARNYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 16.10.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 29.10.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 05.11.2018r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. EKSPLOATACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 18.10.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 31.10.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 13.11.2018r.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 24.10.2018r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 07.11.2018r


--------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 24.10.2018r.

[Wyniki naboru] Opublikowano 07.11.2018r
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU WINDYKACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 22.11.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 07.12.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 20.12.2018r


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU NADZORU TECHNICZNEGO  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 03.12.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 27.12.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 14.01.2019r
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I  UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 04.12.2018r.
[Lista kandydatów] Opublikowano 31.12.2018r
[Wyniki naboru] Opublikowano 15.01.2019r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 21.12.2018r.

[Lista kandydatów ] Opublikowano 11.01.2019r

[Wyniki naboru] Opublikowano 18.01.2019r
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH (w wymiarze 1/2 czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 11.01.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 06.02.2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 22.01.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 13.02.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH (w wymiarze 1/2 czasu pracy)
[Ogłoszenie]  Opublikowano 12.02.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 26.02.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 14.02.2019r.
[Wyniki naboru]  04.03.2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (1/2 etatu) i INSPEKTOR NADZORU OGÓLNOBUDOWLANEGO (1/2 etatu)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 19.02.2019r
[Wyniki naboru]  04.03.2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (1/2 etatu) i INSPEKTOR NADZORU OGÓLNOBUDOWLANEGO (1/2 etatu)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 11.03.2019r
[Wynik naboru]  26.03.2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 05.04.2019r.
[Wynik naboru]  29.04.2019r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I  UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 19.08.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 09.09.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I  UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 09.09.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 30.09.2019r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I  UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 09.10.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 31.10.2019r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie]  Opublikowano 04.11.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 27.11.2019r.
.............................................................................................................................................................................
 
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA I  UTRZYMANIA ZASOBÓW  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie] Opublikowano 06.11.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 02.12.2019r.
....................................................................................................
Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH (w pełnym wymiarze czasu pracy)
  [Ogłoszenie] Opublikowano 08.11.2019r.
[Wyniki naboru ]Opublikowano 11.12.2019r.
.................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie] Opublikowano 12.12.2019r
[Wyniki naboru ]Opublikowano 09.01.2020r.
................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. KANCELARYJNO-ADMINISTRACYJNYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy.
[Ogłoszenie ]Opublikowano 12.12.2019r.
[Wyniki naboru]Opublikowano 13.01.2020r.
..................................................................................................................................
 
................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy informuje, iż poszukuje kandydatów na stanowisko ADMINISTRATORA DOMÓW umowa na zastępstwo (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 
[Ogłoszenie] Opublikowano 18.12.2019r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 14.01.2020r.
.................................................................................................................................
 
................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 [Ogłoszenie] Opublikowano 09.01.2020r
[Wyniki naboru] Opublikowano 28.01.2020r.
.............................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy informuje, iż poszukuje kandydatów na stanowisko ADMINISTRATORA DOMÓW umowa na zastępstwo (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 14.01.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 07.02.2020r.
...............................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 07.02.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 27.02.2020r.
................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 02.03.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 01.04.2020r.
................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. KADR,PŁAC I ARCHIWIZACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 04.03.2020r.
 
.................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie[ Opublikowano 17.03.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 02.04.2020r.
................................................................................................................................
 
 
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. KADR,PŁAC I ARCHIWIZACJI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie[ Opublikowano   17.03.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 05.05.2020r.
..................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 02.04.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 25.05.2020r.
..................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 22.04.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 20.05.2020r.
.................................................................................................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: DS. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI  (w pełnym wymiarze czasu pracy)
[Ogłoszenie] Opublikowano 28.05.2020r.
[Wyniki naboru] Opublikowano 23.06.2020r.
..................................................................................................................................
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
Archiwum ogłoszeń o naborze

Wersja standardowa